Betalingsutsettelse

Flere bedrifter vil kunne oppleve økonomiske utfordringer som følge av situasjonen med Corona-viruset. Noen vil oppleve ordrekanselleringer, avbestillinger, manglende leveranser fra leverandører og bemanningsproblemer m.m. Dette kan føre til at selv lønnsomme bedrifter kan få utfordringer med likviditeten i den daglige driften.

Vi er klar over at dette kan ramme flere av våre kunder, og vi ønsker så langt det er mulig å være med på å lette byrden for dere. Dersom din bedrift skulle komme i en slik situasjon, kan man søke SG Finans om betalingsutsettelse. En betalingsutsettelse vil kort fortalt si at man i første omgang kan få en vesentlig reduksjon i leie i inntil 6 måneder, og man betaler da kun omkostninger m.m. I den resterende perioden økes leien tilsvarende reduksjonen.

Dersom din bedrift ønsker å søke om betalingsutsettelse, ber vi om at du sender en e-post til:

kundeservice@sgfinans.no

Husk å oppgi hvilket firma det gjelder, slik at vi kan behandle forespørselen.

Merk e-posten med emne «Betalingsutsettelse».