Betingelser Seminar

Vi sender ut faktura på seminaret etter at vi ser at det blir nok deltagere. 
Hvis vi må avlyse pga. for få deltagere vil alle som har meldt seg på få beskjed om dette via e-post.
For å delta på seminaret så må avgiften være betalt i sin helhet minimum 1 virkedag før seminarstart.

Altius Gruppen AS kan ikke stilles til ansvar dersom kurset må avlyses som følg av sykdom eller andre forhold som ligger utenfor vår kontroll.
Hvis Altius Gruppen AS må avlyse seminaret av forhold utenfor vår kontroll vil det bli refundert avgift minus bindende utgifter slik som leie av lokaler, dagpakker / catering ol.

Påmeldingen er bindende.
Avbestilling må skje skriftlig på e-post, refusjon vil skje etter seminaret. Ved avbestilling 30 dager før seminarstart vil 50% av avgiften bli refundert. Ved avbestilling mindre en 30 dager før seminarstart vil det ikke bli noen refusjon.