Flere bedrifter vil kunne oppleve økonomiske utfordringer som følge av situasjonen med Corona-viruset. Noen vil oppleve ordrekanselleringer, avbestillinger, manglende leveranser fra leverandører og bemanningsproblemer m.m. Dette kan føre til at selv lønnsomme bedrifter kan få utfordringer med likviditeten i den daglige driften.

Vi er klar over at dette kan ramme flere av våre kunder, og vi ønsker så langt det er mulig å være med på å lette byrden for dere. Dersom din bedrift skulle komme i en slik situasjon, kan man søke Nordea Finans om betalingsutsettelse. En betalingsutsettelse vil kort fortalt si at man i første omgang kan få en vesentlig reduksjon i leie i inntil 6 måneder, og man betaler da kun omkostninger m.m. I den resterende perioden økes leien tilsvarende reduksjonen.

Dersom din bedrift ønsker å søke om betalingsutsettelse, ber vi om at du sender en e-post til:

kundeservice@nordeafinance.com

Husk å oppgi hvilket firma det gjelder, slik at vi kan behandle forespørselen.

Merk e-posten med emne «Betalingsutsettelse».

Handlefrihet Forutsigbarhet Fleksibilitet Enkelhet

Som kunde hos Altius Gruppen AS har du muligheten til å velge leiefinansiering fra
Nordea Finans som finansierings alternativ på alle produkter og løsninger du skal investere i.
Nordea Finans er Norges ledende finansieringsselskap innen leiefinansiering. Kunnskap og nærhet til kundene er noen av selskapets sentrale verdier.

Fordeler med leasing finansering

Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og inntil 100% finansiering.

Leasing eller lån

De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansieringen er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden. Bedriften oppnår derfor utsatt skatt ved å benytte leasing.

Godkjenning med
Bank ID

Raskere vei til en
fullstendig avtale for
deg og bedriften din

Leasing Life
Awards 2018

16. november ble Nordea Finans
(SG Finance) kåret til årets Europeiske leasingselskap.

Vi gjør det enkelt for deg å følge opp dine saker

I porteføljeoversikten i Nordea Finans finner du alle saker som er søkt inn.

Hvordan bli kunde?

Forespørsel
Kontakt oss oss med forespørsel om leasing.
 
Tilbud
Vi sender deg et tilbud på varen inkl. leasing priser.
Når tilbudet aksepteres så gjøres en kredittvurdering og sendes over til innvilgelse. 
 
Levering
Levering av utstyr skjer etter at avtalen er e-signert med BankID.
 
Oppstart
Leasingavtalen startes, og det faktureres i henhold til avtalte.