LASER INFO SIDE

Corona (Corvid-19) Informasjon

GRUNNLEGGENDE INFORMASJON

Alle trekk bør fjernes under dette virusutbruddet.

Alle lasere skal utstyres med den medisinske DOME-sonden eller den veterinære sårproben

Etuiet skal ikke brukes fra pasient til pasient. Utleie lasere bør returnere til klinikken i en eller annen type engangs / biohazard-pose levert til klienten med utleielaseren

Hjemmepasienter bør også instrueres i riktig rengjøringsteknikk

Pasienter bør desinfisere laseren mellom bruk, selv med familiemedlemmer (inkludert dyr)

HVORDAN RENGJØRE OG SANITERE DIN LASER

Trinn 1: Slå av enheten din ved å holde av / på-knappen på en trådløs laser og / eller koble fra veggen. Ta på hansker og fjern kuppelsonden.

Trinn 2: Bruk en desinfiserende servietter (Antibac, klorhexidin eller en 10% blekemiddel / vannoppløsning på en mikrofiber (lofri klut) og rengjør hele overflaten på laseren i 2 minutter

Trinn 3: Sørg for å bruke nok desinfiserendemiddle på servietter for å sikre at enhetens overflate forblir våt i 4 minutter

Trinn 4: Sett laseren og sonden til side for å lufttørke (ikke klapp tørke). Når laser er helt tørr er den klar til å brukes på neste pasient

Evidensbasert behandling fortjener evidensbaserte produkter

Målet med laser er å levere lys energi til vev som trenger behandling, for å reduserer smerte og/eller øke sirkulasjonen.

Super pulsert laser har en  teknologi som gir en optimal energileveranse ved å kombinere tre klinisk bevist bølgelengder for vevspenetrasjon (660 nm, 875 nm, og 905 nm). Det dekker nesten hele det terapeutisk lysspekteret og skaper Cascading Energy Effect. En avansert programvarealgoritme tilpasser vekselvirkningen mellom lys, laser og magnetiske felt slik at ønsket penetrering i vevet oppnås.

Bølgelengder
TARGET teknologi

LaserStim leverer elektriske impulser og lys gjennom hud og vev, ved hjelp av TARGET teknologi. (Treatment Area Recognition and Guidance Enhanced Technology).

Laserstim identifiserer raskt områder som trenger  behandling og gir automatisk riktig dosering av super pulsert laser.

Laser Sweep

LaserSweep varierer rekvensen for å hindre at vevet tilpasser seg behandlingen. Frekvensområde «sweeper» fra høyeste til laveste frekvens (fra de faste endepunktene) under behandlingen. Ved å variere frekvensene i hver laser puls når lyset ulike nivåer i vevet.

Super Pulsert Laser (905nm) produserer et kraftig impulslys på ett nanosekund. Det er den høye effekten i løpet av hver puls som driver fotonene, eller lysenergien, til målvevet, opptil 10–13 cm ned i vevet.

Penetrerer kun vevsoverflaten. Gir totalt et bredere spekter når man sammenligner med laser. Gir en mild oppvarming av vevoverflateskiktet.

Penetrerer vev av mindre dybde og har en fordelaktige antibetennelsesvirkninger.

Statisk magnetfelt holder ioniserte molekyler i vevet i en dissosiert tilstand, dette styrker
vevets potensiale til å absorbere energi.

Når flere bølgelengder kombineres, er det en 100% økning i tilgjengelig lys under huden og bekrefter tilstedeværelsen av synkroniseringen av bølgelengder som kalles Triple Cascade Effect (validert i Pillars Paper™)

Less is More

Nedlastinger

Priority Principle

Priority Principle skjema

Dermatome skjema

Kommer

Kataloger

MRM Laser

The Pillars Paper

Forskning

Comparative Pillars Paper

Forskning

Revelations

Forskning