Søk
Close this search box.

Handlefrihet Forutsigbarhet Fleksibilitet Enkelhet

Som kunde hos Altius Gruppen AS har du muligheten til å velge leiefinansiering som finansierings alternativ på alle produkter og løsninger du skal investere i.

Fordeler med leasing finansering

Frigjøring av driftskapital som kan benyttes til andre formål og inntil 100% finansiering.

Leasing eller lån

De skattemessige fradragene blir større for leasing enn for lån, da de samlede avskrivningene ved lånefinansieringen er lavere enn de totale leiekostnadene i leieperioden. Bedriften oppnår derfor utsatt skatt ved å benytte leasing.

Godkjenning med
Bank ID

Raskere vei til en
fullstendig avtale for
deg og bedriften din

Vi gjør det enkelt for
deg å følge opp dine saker

I porteføljeoversikten finner
du alle saker som er søkt inn.

Hvordan bli kunde?

Forespørsel
Kontakt oss oss med forespørsel om leasing.
 
Tilbud
Vi sender deg et tilbud på varen inkl. leasing priser.
Når tilbudet aksepteres så gjøres en kredittvurdering og sendes over til innvilgelse. 
 
Levering
Levering av utstyr skjer etter at avtalen er e-signert med BankID.
 
Oppstart
Leasingavtalen startes, og det faktureres i henhold til avtalte.