Søk
Close this search box.

INFORMASJONSKAPSLER OG PERSONVERN

Informasjonskapsler
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen.
Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7b.

Internettstatistikk
Vi samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på vårt nettsted med Google Analytics.
Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet.
Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker.Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk.
Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 123.456.789.123, brukes bare 123.456.789.XXX.
I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Skru av informasjonskapsler i din nettleser
Du kan velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger.
Du kan også velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvalgssiden for Network Advertising Initiative.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Hvem vi er
Altius Gruppen AS (NO986517065MVA) leverer varer og tjenester. Vårt hovedfokus er å tenke langsiktig og bygge gode kundeforhold gjennom å være redelige og profesjonelle, og opparbeide tillit hos våre kunder.
Vi tar 100 % ansvar for å levere kvalitet i alt vi gjør.
Her følger vår personvernerklæring hvor vi forklarer hvordan vi behandler og sikrer personopplysninger om kunder, ansatte, partnere og andre tilknyttede personer.
Vi ønsker at dette skal være lett tilgjengelig og enkelt å sette seg inn i. Nederst finner du kontaktinformasjon hvis du skulle ha flere spørsmål.

Hvem er behandlingsansvarlig?
En behandlingsansvarlig bestemmer formålet med en behandling, det vil si den som bestemmer at en personopplysning skal lagres, brukes, slettes og så videre.
Altius Gruppen AS er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som vi registrerer i våre systemer. I enkelte supportsaker lagrer vi kunders back-up på våre områder, og er da å regne for databehandlere.I disse tilfellene har vi databehandleravtale.

Hvordan, hvorfor og hvor lenge behandler vi personopplysninger?

Zirius ERP
I vårt økonomisystem Zirius ERP lagres navn som referanse ved registrering av ordre og faktura.
I enkelte tilfeller lagres personens epost adresse, men som oftest er det firmaets post- eller fakturaepost som brukes.
Opplysningene slettes når personen ikke lenger er kontaktperson for firmaet og beskjed blir gitt til oss om dette.

Epost
I tillegg til epost konto for våre ansatte, disponerer Altius Gruppen AS en firmaepost (info@altiusgruppen.no) og en seminar e-post (seminar@altiusgruppen.com).
Her lagres navn og epost (samt telefonnummer og andre opplysninger som e-poster kan inneholde). Firmaeposten brukes til blant annet utsendelse av faglig informasjon, kursinvitasjoner, mersalg og generell kommunikasjon med markedet.

Informasjon på epost karakteriseres som ustrukturert. Våre ansatte har et bevisst forhold til sletting av informasjon som ikke er nødvendig for å oppfylle Altius Gruppen AS formål for behandling av personopplysninger.
Det skal være mulig å finne igjen ustrukturert informasjon om en person hvis vedkommende krever innsyn.

Hvor henter vi opplysningene fra?
Vi innhenter personopplysninger fra kundens firma, personen selv (f.eks. på messer/stands o.l.), firmaets nettsider, Proff.no eller Brønnøysundregisteret.

Utleverer vi opplysninger til tredjeparter?
Altius Gruppen AS bruker opplysninger i forhold til transport av varer til kunde. Men da kun på EDI lapp. Databasen lagres ikke hos transportør. Annet enn det deles ingen opplysninger.

Hvordan sikrer vi opplysningene?
Altius Gruppen AS lagrer sine databaser på lokal server på kontoret. Ansatte får tilgang på server med brukernavn og tilhørende passord.
Vi har nøye utarbeidede og dokumenterte sikkerhets- og avvikrutiner, både med tanke på sikring av kontoret, våre servere, våre systemer, og de ansattes pc’er og mobiler.
Altius Gruppen AS har taushetsplikt på de personopplysninger vi behandler.

Nyhetsbrev
For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet og har en egen personvernerklæring.
E-postadressen lagres i en egen database og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi vil aldri dele din e-postadresse med andre.

Hvilke rettigheter har de som er registrert hos oss?
Altius Gruppen AS forholder seg til norsk lov. I henhold til den nye personvernloven har de som er registrert hos oss:
Rett til informasjon: Ved nyregistrering tar vi kontakt innen en måned for å informere om at personen er lagret i våre systemer.
De som allerede er registrerte i våre systemer får en mail hvor vi informerer om hvordan vi behandler våre personopplysninger.

Rett til å bli glemt: En registrert hos oss har rett til å bli glemt (slettet) hvis personopplysningene som er registrert går utover det opprinnelige formålet for behandlingen. Merk at denne rettigheten ikke går foran andre lover som bokføringsloven
Rett til korrigering og retting: En registrert hos oss har rett til å korrigere informasjon om vedkommende som er feilaktig eller mangelfullt registrert.
Rett til dataportabilitet: En registrert hos oss har rett til å kunne ta med, flytte, sin informasjon til et annet system.
Rett til innsyn: En registrert hos oss har rett til å få innsyn om hva som er registrert om vedkommende.

Flere spørsmål?
Ta kontakt med oss på info@altiusgrupen.no og merk e-posten med «Personvern». Du kan også ringe oss på telefon 40007008.
Ved krav som gjelder rettigheter du som registrert har hos oss, har vi 30 dager på å behandle henvendelsen. Alle henvendelser besvares kostnadsfritt.